WGA 21
(Worked Gotland Award)

1. Alla kontakter med gotländska stationer efter den 15 november 1945 på alla band gäller för detta diplom. Kontakterna skall vara tvåvägs (ej cross-band) och på något av de trafiksätt som är tillåtet för det använda bandet. Samma SM1-station får endast tillgodoräknas en gång per dygn och band. WGA 21 kan ej erövras av amatörer som opererar på Gotland. Diplomet utges även till SWL på lyssnarbasis.

2. Varje QSO ger följande antal poäng:

Band
160 - 80 m
40 - 30 m
20 - 18 m
15 - 12 m
10 m
2 m
0,7 m eller lägre
Satellittrafik
För skandinaver
1
2
3
4
5
2
5
10
För övriga europa
2
2
2
2
2
3
6
10
För icke europeer
5
4
3
3
3
5
10
10

QSO via repeater godkännes. 21 poäng behövs.

3. Ansökan skall sändas till:
Award Manager
Radio Amateur Society of Gotland (GRK)
Gyle Ala
SE-620 23 Romakloster
Sweden.

Postgiro 18 92 12 - 4.
Medsänd utdrag ur loggen verifierad av två licensierade amatörer. För att täcka kostnaderna bifoga 15 IRC eller 60 svenska kronor eller 10 US dollar. Vill du ha diplomet via rekommenderad post bifoga ytterligare 5 IRC eller motsvarande summa.

Uppdaterad: 2001-04-01